۱)بهترین روش تدریس آن است که بگویید:

 بچه ها بیاییدبا هم یاد بگیریم

                                                                        

2)

اصل نهان در فرایند ارزشیابی این است که :

«معلم باید آنچه را که به دانش آموز یاد داده است،ارزشیابی کند»  

3)

اصل نهان در فرایند ارزشیابی این است که :

 «معلم باید آنچه را که به دانش آموز یاد داده است،ارزشیابی کند»  

4)

     تدریس صحیح درس علوم تجربی

 «بدون همکاری عملی مدیران مدارس امکان پذیر نمی باشد» 

 

5)

تا می توانید چیز هایی را تغییر دهید که:

 «تصور می کنید تغییر ناپذیر است»  

6)

اعتماد به نفس دانش آموزراازبین مب،بااین همه

«او را به سوی عمل کامل تر رهبری کن»  

7)

از حقوق بدوی و مسلم متربی این است که

«او را راحت بگذارند و به اجازه دهند که خود امتحان و آزمایش کند»  

8)

برنامه ریزی صحیح

«مانع از عملکرد ضعیف است»  

9)

بهره‌گیری بیشتر

ازفناوری اطلاعات و ارتباطات

به بسترسازی

علمی و فرهنگی

نیاز دارد.  

10)

فناوری اطلاعات و ارتباطات

نقش مهمی

در انتقال دانش دارد.  

11)

محققین می گویند:

 افرادی که جرمهای بیشتری در دهان خود دارند

 بیشتر در معرض خطر حملات قلبی قرار خواهند گرفت

و مسواک زدن از بروز حملات قلبی جلوگیری می کند 

 

12)

فناوری اطلاعات و ارتباطات

نقش مهمی در

 انتقال علم دارد 

 

13)

بهره‌گیری بیشتر

ازفناوری اطلاعات و ارتباطات

به بسترسازی

علمی و فرهنگی

نیاز دارد. 

 

14)

لازمه ی ورود فناوری به

کلاس های درس فراهم کردن امکانات لازم

در مدارس می باشد. 

 

15)

آمادگی معلمان

 عامل مهمی برای ورود فناوری اطلاعات

به مدارس است 

 

16) 

الان در جهان

 در هر 10ثانیه

 یکی به خاطر دیابت می‌میرد

و در هر 30ثانیه

پای یکی به خاطر آن قطع می‌شود